Syftet med kategorier är att göra det lätt att spara e-postärenden och styrelsediskussioner så du lätt kan hitta dem senare.

En kategori blir som en mapp och kan exempelvis samla potentiella leverantörer eller kommunal information. 

Skapa och redigera kategorier 

Det kunde inte vara enklare att skapa en kategori. Du går in i föreningens inställningar och väljer "Kategorier" som finns under "Ärenden och diskussioner". Du klickar därefter på knappen "Lägg till".

På sidan du kommer till skriver du kategorins namn och klickar spara. 

Figur: Skapa kategori. 

Lägg till tagg för kategori 

Nu när du har en kategori kan du lägga till e-postärenden i den. När du är inne på ett e-postärende eller en styrelsediskussion så klickar du på knappen "+" under rubriken "Taggar". 

Figur: Klicka på plusknappen för att lägga till kategoritagg. 

En ruta kommer upp. I denna skriver du namnet på kategorin du vill lägga till för att söka, eller väljer en kategori från lista. Klicka sedan på den blå knappen "Lägg till" och kategorin är tillagd.

Figur: Skriv namnet på den kategori du vill välja och klicka på lägg till. 

Visa ärenden 

Du kan nu visa kategorins sida för att se de e-postärenden och styrelsediskussioner som hör till kategorin. Du hittar enkelt kategorierna i sektionsmenyn för e-postärenden.

Hittade du svaret?