Med hjälp av adressreglerna kan du skapa vissa särskilda regler. E-post som matchar reglerna (baserat på mottagar- eller avsändaradress) kan förändras automatiskt, exempelvis genom att de tilldelas eller markeras som styrelsediskussion.

Här är några exempel på användningsområden för adressregler baserade på mottagaradress: 

Du kan också skapa adressregler baserade på avsändaradress. Här är några exempel på hur det kan användas: 

  • Tilldela alltid e-post från revisorn till ordförande

  • Stäng av e-postutskick för inkommande automatiska larmrapporter 

Skapa eller redigera adressregel 

Du hittar "adressregler" i föreningens inställningar. Klicka på "Lägg till" för att skapa en ny adressregel eller klicka på en befintlig adressregel för att redigera den.

Först väljer du typ av adressat, det vill säga om adressregeln ska matchas på mottagaradress eller avsändaradress, samt vilken adress i dessa två fall som matchningen ska ske mot.

Du väljer därefter hur adressregeln ska hanteras: 

  • Styrelsediskussion - Ska e-postärendet göras om till en styrelsediskussion när tråden skapas?

  • Inaktivera utskick - När ett e-postärende eller en styrelsediskussion skapas skickas e-post både till styrelsen och till den som e-postat och här kan du välja att deaktivera detta.

  • Tilldelning - Du kan här välja att e-postärendet automatiskt ska tilldelas en person eller en roll när tråden skapas.

  • Meddelandekategori - Om föreningen har skapat meddelandekategorier kan meddelandet automatiskt ges en sådan.

  • Lagringsprincip - Om föreningen har skapat lagringsprinciper kan meddelandet automatiskt ges en sådan. 

Figur: Formulärfält vid redigering av adressregel.

Automatiska svar

En adressregel kan ställas in på att automatiskt skapa ett inlägg i tråden. Detta inlägg kan vara öppet, anonymt eller internt, precis som övriga inlägg.

Med en separat kryssruta kan du välja att genomföra automatiska e-postutskick som resultat av inlägget. Detta görs på samma sätt som om inlägget hade varit skrivet manuellt och vad som händer i praktiken beror på föreningens inställningar. Som standard så skickas e-post till mottagaren om inlägget är öppet.

Inlägget kommer vara skrivet av en virtuell användare som bär föreningens namn.

Figur: Inställning av autosvar

Hittade du svaret?