I e-postloggen samlas all utskickad e-post. Det finns två typer: 

  • Manuella utskick - Dessa utskick är alltid skapade manuellt av en användare

  • Automatiska utskick - Dessa utskick skapas exempelvis när ett ärende inkommit eller uppdaterats. 

Visa ett utskick 

Om du klickar på ett utskick i arkivet så kommer du till sidan för detta utskick. Här ser du vem som skickade det, när det skickades och till vilka det skickades. Du kan också se innehållet i själva utskicket. 

Figur: Visar information om ett utskick. 

Om mottagare och öppningar 

Styrelseproffset försöker spåra vilka mottagare som öppnar utskicken. Det görs genom att varje utskickat e-brev i HTML-format förses med en osynlig bild. Av denna anledning så kommer bara en öppning att registreras om mottagaren väljer att visa bilder i e-posten. Med andra ord är sannolikt antal öppnande mottagare högre än vad som anges på sajten.

Genom att klicka på en mottagare kan du också se fler detaljer om denna. I samband med registrering av en öppning sparas också information om var mottagaren befann sig vid öppnandet och vilken e-postklient som användes. 

Figur: Tracking av mottagare. 

Hittade du svaret?