Det händer att utskickad e-post "studsar". Detta betyder att e-posten inte har nått mottagaren och kan bero på olika saker, exempelvis: 

 • E-postadressen är felaktig

 • Mottagarens brevlåda är full

 • Mottagarens e-postserver svarar inte 

Att fortsätta genomföra e-postutskick till e-postadresser som "studsar" är skadligt för e-postsystemet då Styrelseproffsets ranking som e-postutskickare försämras vilket ökar risken att utskickad e-post hamnar i mottagarens skräpkorg. Därför blockeras felaktiga mottagaradresser från vidare utskick fram till att utskicksfelet har kvitterats. 

Hantera ett utskicksfel 

För att e-postutskick på nytt ska kunna skickas till en spärrad mottagare måste utskicksfelet kvitteras. Det gör du genom att gå till listan för utskicksfel i menyn "Utskick". Du klickar sedan på ett utskicksfel för att visa det. 

Figur: Möjliga åtgärder för e-postutskick. 

Klicka sedan på den åtgärd du önskar: 

 • Lämna utan åtgärd
  Felet lämnas som öppet och nya utskick kommer inte försökas till denna adress.

 • Kvittera enbart
  Felet markeras som "åtgärdat" men om felet var en "hård studs" kommer nya försök att resultera i nya felmeddelanden.

 • Kvittera och markera felet som åtgärdat
  Felet markeras som "åtgärdat" och ett nytt försök kommer göras nästa gång du gör ett utskick. 

Hittade du svaret?