Vid extra brådskande eller extra viktiga händelser är SMS-utskick ett utmärkt komplement till e-postutskick. SMS levereras snabbare och blir mer påtagliga för mottagaren. I Styrelseproffset är det lätt att göra SMS-utskick till sina medlemmar.

Skapa SMS-utskick

För att göra ett utskick använder du menyn "SMS". Då kommer du till SMS-editorn.

Du börjar med att skriva själva meddelandet i textrutan. På grund av begränsningar i systemet för SMS så måste du hålla dig inom 160 tecken. En räknare under textrutan visar hur många du har använt.

Du kan när som helst klicka på "Uppdatera förhandsgranskning" för att se exempel på hur SMS:et kommer se ut i rutan till höger.

Avsändarnamn till SMS:et är alltid "Styrelsen". Detta kan inte ändras.

Figur: Editorn för skapande av SMS med förhandsgranskningen till höger.

När du skrivit klart ditt meddelande bläddrar du ner och tittar på valet av mottagare. Här kan du välja mellan att skicka till ett enskilt telefonnummer som du skriver in, eller till en uppsättning medlemmar som du kan välja beroende på olika kriterier.

Valet "Medlemmar - medlemstagg" finns enbart tillgängligt om ni har medlemstaggar inlagda.

När du är klar klickar du på "Gå vidare och granska" för att komma till nästa steg.

Figur: Val av mottagare.

I detta granskningsläge ser du vilka medlemmmar som kommer motta SMS:et. En del kan falla bort från kriterierna du har valt. Här är några vanliga anledningar till att medlemmar inte kommer med i urvalet:

  • Medlemmen saknar mobiltelefon.

  • Mobiltelefonnumret är angivet i rutan "fast telefon" snarare än "mobiltelefon" för medlemmen.

  • Medlemmens mobiltelefonnummer är felaktigt angivet med för få eller för många siffror eller är angivet på ett format som inte kunde kännas igen.

  • Medlemmen har flera mobiltelefonnummer inlagda i samma ruta.

Figur: Valda mottagare som exempel.

Innan du skickar så ser du också hur många krediter det kommer krävas för att genomföra utskicket och hur många krediter föreningen har tillgång till.

Om ni vill beställa fler krediter så går det enkelt att göra, se avsnittet nedan.

När du känner dig färdig med SMS-utskicket så klickar du på "Genomför SMS-utskick".

Figur: Sammanställning över behövda krediter för att kunna genomföra utskick.

När du klickat för att genomföra utskicket så kommer alla individuella SMS att skapas och läggas i kö. Kön bearbetas ungefär varannan minut och SMS:en börjar därmed skickas ut.

På listan över SMS kan du följa ditt utskick för att se hur många SMS som är köade och hur många som skickats.

En del operatörer lämnar också leveransbesked till SMS. Du kan se hur många sådana leveransbesked som lämnats. Denna siffra är dock inte heltäckande och SMS kan ha levererats utan att leveransbesked skickats.

Figur: Överblick över SMS i utskickskö.

Beställ krediter

För att skicka SMS i Styrelseproffset behövs krediter. 1 kredit motsvarar 1 SMS.

Krediter kan enkelt beställas i föreningens inställningar. Krediterna blir tillgängliga omedelbart efter beställning.

Klicka här om du vill beställa krediter!

Figur: Beställning av krediter.

Hittade du svaret?