Föreningens kalendarium är en samlingsplats både för särskilda kalenderföremål men också för andra föremål såsom möten och aktiviteter.

Dessa förmål samlas i kalendern:

  • Kalenderföremål - Dessa kan tillhöra föreningen, dig själv eller föreningshemsidan, mer om det nedan

  • Möten - Styrelsens inlagda möten visas i kalendern

  • Tillträden - Om systemet för överlåtelser används så visas tillträdesdagarna

  • Aktiviteter - Aktiviteter med en satt deadline syns i kalendern

  • Helgdagar - De svenska helgdagarna är registrerade i kalendern och kan inte ändras

Figur: Exempel på olika typer och hur de visas i kalendern.

Utgångspunkten för kalendern är månadsvy, men du kan även bläddra i kalendern efter veckovy eller dagsvy.

Figur: Exempel på kalender i månadsvy.

Skapa och redigera kalenderföremål

Det finns två sätt att skapa kalenderföremål:

  1. Genom att klicka på en dag eller en tid i kalendervyn och skriva en titel

  2. Genom att i menyn klicka på "Lägg till händelse"

Händelser som skapas tillhör i utgångsläget hela styrelsen men detta kan ändras. En kalenderhändelse kan ställas in på att tillhöra dig själv (då syns den bara i kalendern för dig) eller på att tillhöra föreningshemsidan (då kan den också visas på föreningens hemsida om en sådan sida har skapats).

Utöver synligheten väljer du en starttid och en sluttid. Därefter bestämmer du om händelsen ska markeras som en heldagshändelse (det vill säga klockslaget används inte). Sist men inte minst behöver du skriva en titel. Du kan också skriva en beskrivning om du vill.

Figur: Skapande av nytt kalenderföremål.

Påminnelser

Kalenderhändelser kan också förses med påminnelser för att de inte ska glömmas bort. Aktivera påminnelse med avsedd kryssruta och välj därefter hur långt i förväg som påminnelsen ska visas.

Påminnelser visas både på sajten och skickas ut som e-post. Om kalenderhändelsen tillhör en enskild användare får bara denna användare påminnelsen, annars påminns hela styrelsen.

Figur: Det går att lägga till en påminnelse.

Genvägar från kalenderföremål

För att förenkla styrelsens arbete finns det genvägar från kalenderhändelser som kan vara bra att känna till.

  • Skapa möte - Klickar du på denna länk kommer du direkt till mötesskapandet. Om du därefter skapar ett möte så tas kalenderföremålet bort och ersätts av mötet. Det är användbart om du vill lägga upp många mötesdagar i kalendern redan nu men inte vill göra mötesregistrering med agenda till var och en.

  • Skapa nyhet - Om du använder denna genväg så kommer du till skapandet av en nyhet på föreningshemsidan med kalenderhändelsens titel och beskrivning förifyllt.

Figur: Tillgängliga genvägar från en kalenderhändelse.

Prenumerera på iCalendar-feed

iCalendar är ett exportformat för kalenderhändelser som går att importera, eller prenumerera på, i många kalenderprogram. Detta är lite överkurs men en nyttig funktion om du behärskar den. Du kan därigenom få in kalenderföremålen rakt i din kalender och därefter få den automatiskt uppdaterade.

För information om hur du importerar iCalendar-feeden i ditt kalenderprogram hänvisar vi till manualen för det aktuella programmet. För att registrera prenumerationen behöver du länkar (URL:er) till iCalendar-feeden. Dessa länkar hittar du på kalendervyn till höger om kalenderförklaringen.

Observera att länkarna till dessa iCalendar-feedar är direktautentiserade. Det betyder att om du ger länken till dina egna kalenderföremål till någon annan så får de tillgång till dina kalenderföremål.

Hittade du svaret?