Efter mötet tar justeringen vid om justeringspersoner valdes. Sajtens smarta funktioner gör att detta går som en dans.

Justering av protokollet

När mötet är slutfört och det finns justeringspersoner utsedda så ska dessa gå in och skriva sina justeringskommentarer.

I arbetsvyn för justeringspersoner visas protokollet (utan redigeringsmöjlighet) vid sidan om en yta för justeringskommentarer. Justeringspersonen klickar på det föremål denne vill komplettera och skriver sin kommentar i den för ändamålet avsedda rutan.

Figur: Inmatning av justeringskommentar.

När justeringspersonen skrivit justeringskommentarer till alla punkter som behöver justeras så klarmarkerar denne sin justering.

Hantering av inkomna justeringar

När alla justeringspersoner har klarmarkerat sina justeringar så får protokollföraren ett mail med besked att protokollet nu kan färdigställas.

När protokollföraren klickar på "hantera justeringar" i möteslistan så visas en specialvy med protokollet vid sidan om justeringskommentarerna.

Protokollföraren gör nödvändiga justeringar och markerar därefter protokollet som färdigt. Det skickas då ut till hela styrelsen.

Signering

När protokollet till slut är färdigt, vare sig det har justerats eller ej, så är det sista återstående steget att signera det. Detta går förstås att göra manuellt genom att skriva ut protokollet, på vilket utskriftsrader kommer finnas, men det kan också göras digitalt.

Styrelseproffset stöder signatur av styrelsemedlemmar och kommer automatiskt erbjuda signeringsmöjlighet för protokollförare och justeringspersoner. Detta nås genom tabellen över mötets olika steg.

Figur: Signeringsmöjlighet för den nuvarande användaren (bilden är tagen för "John Severinson") i mötesstatus.

När respektive person signerat visas en knapp för att titta på signering. Signaturerna kommer också, inklusive verifikationsinformation, att visas på det utskrivna protokollet. Du kan läsa mer här om signeringsmöjligheten i Styrelseproffset.

När alla som ska signera har gjort det så sätts mötet automatiskt i det avslutande läget - "Protokoll signerat".

Utskrift

Ofta vill man ändå spara mötesprotokollen på papper, undertecknade av de inblandade.

Mötesprotokollen på Styrelseproffset.se är förberedda för detta. När du väljer att skriva ut (välj bara "skriv ut" som vanligt i din webbläsares menyer) så tas menyer och sidhuvud bort. Protokollet kompletteras undertill med underskriftsrader för protokollförare och justeringspersoner.

Hittade du svaret?