Till mötets agenda och protokoll går det att ladda upp bilagor i form av separata dokument. Det kan vara bra när man vill att ett underlag ska finnas tillgängligt inför mötet eller när ett fattat beslut har en bilaga tillhörande sig.

Bilagor tillhör själva mötet och delas därmed mellan agenda och protokoll.

Figur: Bilagor i anslutning till en agenda

Lägga till bilaga

Tilläggning av bilaga kan göras från mötets statussida, från agendan eller från protokollet.

Figur: Uppladdning av bilaga.

Ta bort bilaga

För att ta bort en bilaga går du till mötets enskilda sida som i exemplet undertill. Där ser du en lista på bilagor och kan under knappen "Alternativ" hitta "Ta bort".

Figur: Översikt över bilagor och möjlighet att ta bort en bilaga.

Skriva ut protokoll och bilagor

Genom att välja "Skriv ut" under mötets meny "Alternativ" så kommer du till en sida där både agenda och protokoll lätt kan skrivas ut och bilagor enkelt kan laddas ned för utskrift.

Figur: Utskriftssida för agenda, protokoll och bilagor.

Bilagor i förhållande till utskick

När du skickar ut en agenda till styrelsen eller annan mottagare så visas länkar för nedladdning av bilagor. Observera att detta innebär att bilagorna blir nedladdningsbara för mottagaren av e-posten, oavsett om den personen har ett konto på Styrelseproffset eller ej.

Figur: Utskriftssida för agenda, protokoll och bilagor.

Hittade du svaret?