Hemsidans viktigaste beståndsdelar är sidorna. De är platsen för statiskt material, det vill säga snarare information än nyheter.

Skapa sida

Klicka på "Hemsida" i menyn till vänster, därefter "Sidor" i menyn upp. Nu ser du listan över tillgängliga sidor där du antingen kan redigera en befintlig eller klicka på "lägg till" för att skapa sida. Nu kommer du till ett formulär för att välja sidans titel och sammansättning.

En sida består av moduler, vilket vi återkommer till nedan. När du skapar en sida kan du välja vilka moduler du vill utgå ifrån. Du kan lägga till och ta bort moduler senare så valet av mall är inte så viktigt.

Figur: Valmöjligheter vid skapande av sida.

Sidans egenskaper

Innan vi kommer in på modulerna som utgör sidans innehåll tar vi en titt på sidans inställningar. Du kan ändra sidans titel och sidans adress. Den delen av adressen som är ändringsbar kallas "slug". Två sidor får inte ha samma slug. Om du lämnar slug-fältet tomt så kommer det fyllas i automatiskt när du sparar baserat på sidans titel.

Du kan också ställa in två datum: publicering respektive avpublicering. Sidan är bara tillgänglig efter publiceringsdatumet och innan avpubliceringsdatumet. Det går bra att lämna avpubliceringsdatumet tomt.

Sist men inte minst väljer du tillstånd på sidan. En sida som är ett utkast kan inte visas på föreningshemsidan, oavsett publiceringsdatum.

Figur: Inställningsmöjligheter för sida.

Moduler

Sidans innehåller är uppdelat i moduler. Du kan ha en eller flera moduler i varje sida och du kan lätt byta ordning på modulerna. Syftet med modulerna är att underlätta hanteringen av mer komplext innehåll såsom bilder, filer eller inhämtad information från exempelvis en kö.

För att ändra ordning på modulerna drar du i ikonen med de tre horisontella strecken. Om du vill ta bort en modul klickar du på kryssikonen till höger. Du måste klicka på "Spara" för att ändringarna du gjort ska sparas.

Figur: Moduler som tillhör en sida.

Det finns en rad olika moduler att välja på. För att lägga till en modul klickar du på knappen "Lägg till modul" varpå nedanstående fönster visas.

Figur: Tilläggning av modul.

Modulen läggs till i slutet på artikeln men du kan flytta den dit du vill. Först när du trycker spara så verkställs dina ändringar.

Övriga sidinställningar

För varje sida har du ytterligare några inställningar tillgängliga, i synnerhet sidans layout och sidans låsinställningar.

Layouten kan väljas mellan att sidan visas i "fullbredd" eller att sidan förses med ytterligare en kolumn till höger. Denna kolumn innehåller låsruta, senaste nyheterna samt nyhetsarkiv.

Figur: Tillgängliga sidinställningar för layout och sidlås.

Låsta sidor

I enlighet med bilden ovan finns också möjlighet till olika låsinställningar. Sidans åtkomst kan ha ett av tre alternativ:

  • Inget - Sidan är tillgänglig för alla som har adressen till den.

  • Lösenord - Sidan är tillgänglig för de som kan ange det särskilda lösenordet du anger till den.

  • Medlemsinloggning - Sidan är tillgänglig för de medlemmar som loggat in med sin individuella inloggning.

Notera att det tredje alternativet ("medlemsinloggning") enbart kan väljas om ni för er föreningshemsida har aktiverat medlemsinloggning på föreningshemsidan. Detta görs under hemsidans inställningar.

Lägg till sidan i menyn

Från sidredigeraren finns också en genväg för att lägga till, eller flytta, menylänk till sidan.

I sektionen "Meny" väljer du vilket menyföremål som sidan ska länkas under, eller "Huvudmenyn" för att lägga länken direkt i huvudmenyn. Klicka därefter "Lägg till".

Hittade du svaret?