Många föreningar samlar på sin hemsida en sida som utgör en lista från A-Ö över information som medlemmen behöver känna till. Ofta rör det sig om ganska korta formuleringar under varje titelord och därmed blir det överflödigt (och omständigt) att ha en sida för varje sånt registerord.

För detta ändamål kan funktionen "A-Ö" användas. Den fungerar som så att styrelsen inne i portalen administrerar de ord som ska finnas med i A-Ö-förteckningen. Dessa visas sedan på hemsidan, där sortering sker automatiskt. På detta sätt blir administrationen mycket lättare.

Figur: A-Ö på en exempelhemsida.

Bilden ovan visar hur det kan se ut på en föreningshemsida. Styrelsen väljer om överskrifter ska synas och om det ska finnas snabbnavigering.

Skapa eller redigera ord

För att skapa eller redigera ett ord i listan klickar du i portalmenyn på "A-Ö" och därefter på knappen "Lägg till", alternativt på "Redigera" i anslutning till det ord du vill ändra.

Du kommer då till ett redigeringsgränssnitt. I detta väljer du själva ordet och skriver en förklaring. Du kan också snabbt och smidigt välja att länka till någon av sidorna på föreningshemsidan.

Figur: Exempel på redigering av ett ord.

Visa listan på hemsidan

När styrelsen har lagt upp sina A-Ö-ord i systemet återstår bara att visa listan på föreningens hemsida. Det är lätt gjort.

Börja med att skapa en ny "sida" enligt tidigare instruktioner i denna manual. Välj därefter att lägga till en modul och välj modulen A-Ö.

Figur: Sidmodulen för A-Ö.

Sidmodulen medger några inställningar. Du kan skriva en överskrift om du önskar. Du kan också välja att varje bokstavssektion ska ha en överskrift, som du kan se på bilden överst på denna sida. Utöver detta kan du också välja att lägga till snabbnavigation i form av ett antal länkar överst på sidan som länkar till respektive bokstav.

När du är klar så sparar du sidan som vanligt. Nu har du en A-Ö-sida. Återstår gör att länka in den i menyn, vilket förklaras i en annan del av denna dokumentation.

Hittade du svaret?