Din förening kan använda den inbyggda domänen brftorget.se om så önskas men även egen domänadress är möjlig att använda. Detta kräver viss kunskap (eller assistens) i hur pekning av domän går till hos din DNS-leverantör.

Figur: Inställning för egen domänadress.

I inställningarna för hemsidan kan du välja den domän som ska utgöra bas för de interna länkar som hemsidan skapar, exempelvis i menyer. Observera att länkarna ändras när du gör detta och gamla länkar kan komma att sluta fungera.

Viktigt om säkerhet med egen domän

Google och andra internetjättar ställer krav på att hemsidor ska skickas med krypterad kommunikation, via så kallad SSL-överföring. Du kan känna igen detta på webbadresser som börjar med "https://".

För att detta ska kunna fungera behöver Styrelseproffsets servrar vara utrustade med ett certifikat. I detta certifikat är det inkodat de domäner som ska anses som säkra. När en ny hemsida börjar användas i Styrelseproffset så måste den läggas till i certifikatet. Ta därför alltid kontakt med supporten när ni aktiverar en egen domän.

Peka om den egna domänen

Att ändra länkningen enligt ovan räcker dock inte, domänen måste också pekas om i den DNS-server där den är registrerad.

Om er domän är brfxyz.se så ska den pekas på detta vis:

Domäner utan "www.", det vill säga den så kallade domänroten, kan inte pekas om som ett CNAME. De flesta DNS-leverantörer erbjuder dock möjligheten att peka en domänrot till en subdomän, det vill säga att peka:

Detta är det enklaste och bästa sättet att möjliggöra pekning av domänen både med och utan "www." före. Om du ändå väljer att peka en domänrot direkt mot Styrelseproffsets IP-adress så kommer er hemsida att upphöra att fungera om Styrelseproffset.se av någon anledning byter IP-adress. Detta bör därför undvikas.

Vi hjälper gärna till

Om ovanstående instruktioner känns besvärliga så tveka inte att ta kontakt så hjälper vi till. Kom ihåg att domän ingår i avgiften för Styrelseproffset!

Hittade du svaret?