Det kommer ibland tillfällen då man vill gruppera sina medlemmar för att enkelt kunna göra utskick till enbart en viss grupp. Till detta finns funktionen för medlemstaggar.

Lägg till en medlemstagg

För att skapa en ny medlemstagg klickar du enklast på knappen "Lägg till" efter att du klickat på "Medlemstaggar" i menyn.

Välj en förklarande titel på taggen. Välj också om du vill att medlemstaggen ska kunna innehålla inaktiva (ofta utflyttade) medlemmar. Om du inte väljer detta kommer inaktiverade medlemmar (manuellt eller genom överlåtelse) automatiskt att tas bort från medlemstaggen.

Figur: Skapandet av medlemstagg.

Lägg till medlemmar till taggen

När du väl har skapat medlemstaggen är det dags att lägga till medlemmar och det går att göra på två sätt. Det första sättet är att lägga till medlemmar från redigeringssidan för medlemstaggen. Du väljer en av de aktiva medlemmar i listan och klickar på "Lägg till".

Figur: Tilläggning av medlemmar till medlemstagg genom att redigera medlemstaggen.

Det andra sättet att lägga till medlemmar till en tagg är genom att redigera den medlem du vill lägga till. Därefter kan du klicka i de medlemstaggar som medlemmen ska tillhöra.

På detta sätt kan du lägga till medlemstaggar även på inaktiva medlemmar. Notera dock att om du redigerar en inaktiv medlem så kommer du enbart se de medlemstaggar som tillåter inaktiva medlemmar.

Figur: Tilläggning av medlemstaggar genom att redigera medlem.

Lägga till bostäder till taggen

Ett alternativ till att lägga till individuella medlemmar är att i stället lägga till bostäder till taggen. Då kommer dessa länkar att översättas till de aktiva medlemmarna boende i denna bostad (definition: bostadsinnehavet är markerat som aktivt) när ett utskick skapas.

Figur: Bostäder inlagda i medlemstagg

Skicka e-post eller SMS

När du har skapat en eller flera medlemstaggar kommer du märka att nya alternativ dyker upp i systemen för utskick. Nu kan du göra e-postutskick och SMS riktade mot medlemmarna som tillhör en viss medlemstagg.

Du kan kombinera flera medlemstaggar i utskicken. Det kan därför vara klokt att hålla taggarnas uppdelning ganska granulär och i stället kombinera dem i utskicken för att åstadkomma önskad blandning mottagare.

Figur: SMS-utskick till medlemmar med medlemstagg.

Hittade du svaret?