Bostadsregistret är en central del av Styrelseproffset och en förutsättning för att kunna skapa medlemmar. Olika typer av innehåll kan kopplas till en bostad, exempelvis e-postärenden eller filer. Du kan också hålla koll på försäljningsstatistiken för varje bostad.

Adresser

Innan du kan skapa bostäder behöver du emellertid skapa adresser i föreningen. För de flesta föreningar motsvarar detta de portar eller trappuppgångar som finns tillgängliga, men vissa föreningar kan även ha enbart ett fåtal bostäder per adress.

Adresserna redigerar du genom menyföremålet "Våra adresser".

Figur: Exempel på adresser i föreningen.

Information om bostaden

En bostad kan ha ett antal attribut som beskriver bostadens yta med mera. Dessa attribut är:

  • Lägenhetsnummer (föreningens) - Detta är föreningens egna, unika lägenhetsnummer

  • Lägenhetsnummer (Lantmäteriets) - Lantmäteriet tilldelar lägenhetsnummer som dock enbart är unika per adress

  • Antal rum

  • Yta - anges i kvadratmeter

  • Andelstal i föreningen

Figur: Exempel på bostadsattribut.

Redigera en bostad

För att redigera en bostad klickar du på "Redigera" i menyn "Alternativ". Därefter kommer du till ett gränssnitt där du kan uppdatera bostadens information.

Figur: Exempel på redigering av bostadsattribut.

Nuvarande och tidigare innehavare

Möjligheten att se vilka medlemmar som nu innehar bostaden samt vilka som innehaft den tidigare är värdefull. Detta går förstås extra smidigt om du också använder funktionen för överlåtelser i samband med att nya medlemmar kommer till föreningen.

På översiktssidan för en bostad syns både nuvarande och tidigare innehavare till bostaden, tillsammans med deras innehavsperioder och andelar.

Figur: Översikt över bostadsinnehav.

Bostadens filer

Varje bostad kan också innehålla filer. Detta är en bra plats att lagra till exempel bostadsritningar eller dokumentation i samband med renovering eller ombyggnad.

För att lägga till en fil använder du den gröna knappen "Lägg till".

Figur: Exempel på fil kopplad till bostad.

Försäljningsstatistik

På bostadens sida kan du se registrerad försäljningsstatistik för bostaden och följaktligen också prisutvecklingen.

Hur hanteringen av försäljningsstatistik går till beskrivs i separat manualsida som du hittar i menyn till vänster.

Figur: Försäljningsstatistik för en exempelbostad.

Hittade du svaret?