De flesta föreningar har någon form av källar- eller vindsförråd som tillhör lägenheterna. Därför har Styrelseproffset en funktion där förråden kan registreras.

Varje förråd tillhör en bostad. Då förråd ibland återfinns på andra adresser än bostaden ligger på så kan du registrera förrådet på den faktiska adressen.

För att lägga till förråd så klickar du på "Förråd" i menyn "Bostäder" och därefter på knappen "Lägg till".

Figur

Figur: Fält vid redigerande av förråd

Förråd visas också på bostadens enskilda vy samt är, som all annan registrerad information i Styrelseproffset, sökbar.

Alternativt tillvägagångssätt

Ibland finns det behov av mer speciella tilldelningar av förråd till medlemmar, t ex om det finns utökade förråd som kan hyras av föreningens medlemmar. För detta ändamål passar möjligen komponenten "Hyresavtal" bättre. Där registrerar du först ett "Hyresobjekt" som är själva förrådet, därefter ett "Hyresavtal" i vilket du väljer det precis skapade hyresobjektet (förrådet) samt väljer de medlemmar eller externa personer som hyr det.

Hittade du svaret?