Styrelseproffset har en funktion för försäljningsstatistik. Det är ofta intressant att se prisutvecklingen på föreningens bostäder. Denna data kan även visas automatiskt på föreningens hemsida, mer om det i separat kapitel om föreningshemsidor.

Visa försäljningsstatistik

Med menyföremålet "Försäljningsstatistik" får du fram en listvy över alla registrerade försäljningar. Med denna kan du filtrera på datum, bostäder eller försäljningspris.

Du ser också för varje försäljning vilket kvadratmeterpris som bostaden betingade.

Figur

Figur: Exempel på försäljningar i föreningen

Redigera statistik

För att redigera försäljningsstatistik klickar du på "Redigera" under knappen alternativ. Formuläret som därefter visas är mycket enkelt - du anger datum för försäljningen och köpeskillingen i fråga.

Figur

Figur: Redigering av försäljningsstatistik

Importera försäljningsstatistik

Vill du importera en större mängd tidigare försäljningar går det förstås bra att göra från en Excel-fil eller OpenOffice-fil. Längst ner på listsidan över försäljningsstatistiken finns information om statistikimport.

Importen går till så att du laddar hem en mallfil som du fyller i eller importerar data till. Denna fil laddar du sedan upp och följer instruktionerna så importeras statistiken automatiskt.

Hittade du svaret?