Olika former av hyresrelationer är mycket vanligt förekommande i bostadsrättsföreningar. Samtidigt förekommer väldigt många synsätt på hyresgästerna och vilken status de ska ha i föreningen.

Styrelseproffset har stöd för olika former av registrering av hyresavtal och på den här sidan reder vi ut hur dessa möjligheter ser ut och hur de hör ihop.

Vad är det som ska hyras?

Den första frågan du bör ställa dig inför registrering av hyresrelationer är vad det är som ska hyras. I Styrelseproffset kan en hyresrelation registreras för tre olika former av objekt:

 1. Bostäder - Dessa registreras som bekant under "Bostäder" i menyn.

 2. Förråd - Även dessa registreras under "Bostäder" i menyn.

 3. Hyresobjekt - Dessa skapar ni efter behov och kan till exempel vara lokaler eller parkeringsplatser.

Figur

Figur: Exempel på tilläggning av hyresobjekt.

Om det till exempel är en butikslokal du vill registrera en hyresrelation för så är det ett hyresobjekt du ska skapa. Det görs enkelt under "Hyresgäster" i menyn, varpå du klickar på "Skapa hyresobjekt".

Hyresobjektet har en titel och en typ, dessa två värden är obligatoriska. Titeln är den interna beskrivningen på detta hyresobjekt. Om du upplever att den typ ni vill använda saknas, kontakta gärna support.

Värdena "Storlek" och "Enhet" är valfria och rent informativa. Under "Kommentar" kan du skriva en förklaringstext eller anteckning.

Att lägga till hyresavtalet

Hyresavtalet är navet för hyresrelationerna. Varje hyresavtal avser exakt ett föremål som hyrs ut. Det kan vara en bostad, ett förråd eller ett hyresobjekt.

I det första steget så väljer du vilket föremål som hyrs ut. Du skriver också en intern titel samt kan lägga in information om hyresperiod, uppsägningstid och hyresnivå.

Figur

Figur: Exempel på detaljinformation för hyresavtal.

Vem är det som ska hyra?

När du har sparat ett hyresavtal kan du välja vem det är som hyresrelationen avser. Det finns två typer av registreringar: privatpersoner och juridiska personer (företag och organisationer).

 • Privatpersoner
  För privatpersoner kan du välja mellan att registrera en befintlig medlem ur medlemsregistret eller en ny person. Om du väljer en befintlig medlem hämtas kontaktinformationen därifrån. Om du väljer en ny person skriver du in kontaktinformationen.

 • Juridiska personer
  På samma sätt fungerar de juridiska personerna. Du kan välja mellan en befintlig medlem som är en juridisk person eller att skriva in ett nytt företag.

Figur

Figur: Exempel på olika hyreskontakter.

Hyresgästens innehåll

I hyresavtalet kan du registrera eller koppla annat innehåll i systemet. Det kan röra sig om till exempel:

 • Avtalsdokument

 • Nycklar

 • Anteckningar

 • E-postärenden

Vilken lösning är bäst?

Det finns helt enkelt olika sätt att registrera hyresrelationer med olika för- och nackdelar. Vilken som passar er bäst måste ni själva avgöra.

 • Lösningen att lägga till hyresgästerna som medlemmar gör att de kan logga in på hemsidan, men samtidigt syns de i medlemsregistret. Detta kan vara praktiskt för andrahandsuthyrningar.

 • Att i stället hålla kontaktinformationen till hyrespersoner och hyresföretag i hyresavtalet gör att informationen hålls isär från medlemsregistret, vilket kan leda till en tydligare struktur.

Om du är osäker, tveka inte att kontakta vår support så resonerar vi kring vilket upplägg som passar bäst för er.

Figur

Figur: Exempel på hur olika hyresrelationer hör ihop.

Hittade du svaret?