Grundanvändningen av instrumentpaneler är på Styrelseproffsets startsida, den så kallade föreningsportalen. Men användningsområdet är mycket bredare än så.

Med instrumentpaneler kan ni enkelt skapa en översiktlig vy över vad som händer och själva konfigurera utseendet efter vad som är viktigt för er.

Introduktion till instrumentpaneler

En instrumentpanel har ett antal enklare inställningar så som titel, beskrivning och antal tillgängliga kolumner, men instrumentpanelen består därutöver av moduler. Det är modulerna som hämtar in innehåll från olika delsystem i systemet.

Dessa moduler finns tillgängliga att lägga till i en instrumentpanel:

 • Aktiviteter

 • Avtal

 • Egen text och bild

 • E-postärenden och styrelsediskussioner

 • Kalender

 • Meddelandestatus

 • Överlåtelser

 • Tom yta

I instrumentpanelen kan modulerna placeras i de olika kolumnerna, sorteras i den ordning ni vill ha dem samt konfigureras att visa det ni vill visa.

Skapa och redigera en instrumentpanel

Genom att använda knappen "Skapa ny" i listan på instrumentpaneler (vilken hittas under föreningens inställningar) så visas gränssnittet för att skapa instrumentpanel.

Fyll i egenskaperna som efterfrågas. Kryssrutan "Aktiv" är bara aktuell för instrumentpaneler av en viss typ, se längre ner här i dokumentationen för mer information om det.

Figur

Figur: Skapande av instrumentpanel.

När instrumentpanelen har skapats så kan du redigera innehållet i den. Beroende på hur många kolumner du valt så kommer du se en eller flera modulytor. I dessa ytor placerar du modulerna du skapat.

Klicka på "Lägg till modul" och välj en typ av modul att lägga till. Den kommer placeras sist i den första kolumnen.

Genom att klicka och dra i modulens övre list så kan du flytta runt den i ordningen eller placera den i en annan kolumn. I modulens inställningar kan du också ändra modulens konfiguration.

Figur

Figur: Hantering av moduler i instrumentpanel.

Vyer

Varje instrumentpanel har möjlighet till olika förinställda vyer. I vyerna finns ytterligare inställningsmöjligheter, däribland:

 • Dölj instrumentpanelens rubrik

 • Dölj sajtens meny

 • Dölj sajtens sidhuvud och sidfot

 • Automatisk omladdning

 • Externt bruk

De första tre inställningarna är självförklarande. Automatisk omladdning ställs in i ett antal sekunder och innebär att instrumentpanelen automatiskt laddas om efter specificerat antal sekunder.

Inställningen för externt bruk gör att vyn för instrumentpanelen ges en externt åtkomlig adress. Vem som helst som har den adressen kommer kunna se instrumentpanelen så var försiktig med dess användning.

Figur

Figur: Inställningar för vy till instrumentpanel.

Speciella typer

En instrumentpanel kan konfigureras att vara av en viss typ, i nuläget handlar det specifikt om typen "Föreningsportal" som är den instrumentpanel som visas i föreningsportalen. Varje typ kan bara ha en "aktiv" instrumentpanel, vilket är den som visas i den avsedda ytan.

Hittade du svaret?