Påminnelser hjälper styrelsen att undvika att glömma bort kommande händelser eller missa något viktigt som är på väg att inträffa. Detta kan exempelvis vara ett avtal som löper ut eller ett ärende som är olöst.

Det finns två delar av påminnelsesystemet: påminnelserna i sig och de påminnelsebevakningar som skapar påminnelserna.

Vad är en påminnelse?

En påminnelse är ett meddelande som syns överst på alla sidor på Styrelseproffset. Vissa påminnelser är individuella, andra syns för hela föreningen.

Figur

Figur: Påminnelserna syns överst på varje sida.

Påminnelser kan "tystas" (eller "stängas"). Då döljs de från visning. De finns dock kvar under användarmenyn och valet "Mina påminnelser".

Figur

Figur: Här hittar du "Mina påminnelser".

Om påminnelsebevakning är inställd på upprepning kommer påminnelsen upprepas efter angiven tid, mer om det nedan.

Påminnelser kan i vissa fall e-postas. Det beror på hur bevakningen är inställd. E-postade påminnelser samlas i ett och samma mail så långt det är möjligt.

Figur

Figur: Exempel på ett e-postutskick med påminnelser.

Vad är en påminnelsebevakning?

Påminnelsebevakningar körs regelbundet och skapar påminnelser efter behov. Ni bestämmer själva vilka påminnelsebevakningar ni vill ha aktiva och hur de ska vara inställda. När föreningen registreras så skapas automatiskt en grunduppsättning av bevakningar.

Figur

Figur: Exempel på påminnelsebevakningar.

I varje påminnelsebevakning styr ni själva vilken tidsfrist som ska gälla. I vissa fall kan ni avgöra själva om påminnelsen ska komma före eller efter det aktuella datumet. Ni väljer också om bevakningen ska e-postas och om den ska upprepas.

Figur

Figur: Redigering av en påminnelsebevakning.

Hittade du svaret?