Diskussionsforum är en riktigt gammal företeelse på nätet och innan det fanns world wide web som du nu surfar på så fanns det olika former av elektroniska anslagstavlor. Faktum är att den svenska lag som även i dag reglerar vems ansvaret är i ett forum (mer om detta nedan) heter "Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor".

I Styrelseproffset finns funktionalitet för att skapa ett eller flera diskussionsforum. I varje forum finns det trådar och i varje tråd finns det inlägg. Den stora vinsten av att använda diskussionsforum är att medlemmarna enklare kan interagera med varandra. En del föreningar har en officiell eller inofficiell Facebook-grupp, men ett forum direkt på föreningshemsidan har fördelarna att det är inom styrelsens kontroll, åtkomst styrs av medlemskapet och kräver dessutom inte ett Facebook-konto.

Risker med forum

Det är (dessvärre) en vedertagen sanning att vi människor beter oss sämre mot varandra när vi befinner oss bakom varsin datorskärm. När en argumentation uppstår kan det vara nära till drastiska uttalanden och det kan vara lättare att missförstå än att förstå varandra. Lägg till det att frågorna i det här fallet gäller frågor om ens hem och föreningen, något som brukar göra situationen extra pikant.

Det är med andra ord en relativt hög risk med forum att diskussionerna spårar ur. För att ni ska kunna skapa en trevlig miljö för samvaro och meningsutbyte så är det oerhört viktigt att ni modererar innehållet. Men det är också viktigt av legala skäl. När ni aktiverar forumet på Styrelseproffset så accepterar ni ansvaret för moderering av innehållet. Det betyder att om ert forum innehåller saker som visar sig bryta mot svensk lag så kan det åläggas er ett juridiskt ansvar för detta för den uppsikt ni förväntas ha över forumet för att kunna ta bort innehåll. Det kan exempelvis handla om:

 • Olaga hot

 • Olaga integritetsintrång

 • Hets mot folkgrupp

Innan ni gör forumet tillgängligt för medlemmar bör ni därför ha en diskussion i styrelsen och se till så ansvaret är tydligt mellan er gällande hur modereringen ska gå till. Som tur är finns det verktyg som kan hjälpa er, mer om detta i nästa avsnitt.

Modereringsverktyg

Styrelseproffsets modereringsverktyg finns nära till hands via forumnavigationen i styrelseportalen. Modereringsverktyget är en kö över de inlägg som skrivits i forumet.

Varje inlägg har en av tre olika statuslägen:

 • Ogranskat - Alla inlägg som skrivs läggs som ogranskade.

 • Köat - Ni kan manuellt köa ett inlägg för senare granskning. Detta kan också göras automatiskt med blockerade ord, mer om det i nästa avsnitt.

 • Granskat - När ni kvitterat ett inlägg som är ogranskat eller köat så markeras det som granskat.

Varje inlägg har dessutom två synlighetslägen:

 • Synligt - Inlägget syns som vanligt.

 • Dolt - Inlägget syns enbart för styrelsen och för den personen som skrev det, men ingen annan.

När ni går igenom modereringsverktyget så kan ni därmed dölja inlägg som är opassande, till exempel i väntan på åtgärd. Ni kan också förstås ta bort själva inlägget, eller redigera dess innehåll.

Blockerade ord

Som komplement till modereringsverktyget finns också något som heter blockerade ord (eller fraser). Det är en funktion för att automatiskt förändra inlägget baserat på om det innehåller ett visst ord eller en viss fras. Om ni har problem med att vissa olämpliga fraser förekommer i ert forum kan ni använda denna funktion, där varje fras har tre möjliga åtgärder:

 • Blockera inlägg
  Hindrar inlägget från att sparas över huvud taget och ger därmed ett felmeddelande till användaren.

 • Köa inlägg för moderering
  Inlägget markeras som köat och kommer därmed högst upp i modereringsverktygets kö.

 • Köa inlägg för moderering och dölj
  Inlägget markeras som köat och som dolt vilket betyder att det hamnar längst upp i modereringsverktyget samt att det inte syns för någon annan än den som skrev det (och styrelsen) i väntan på moderering. Om inlägget är ok så kan ni markera det som synligt igen.

Regler

För att tydliggöra för medlemmarna vad som gäller i forumet finns möjlighet för er att definiera era egna forumregler. Varje regel har en titel och en beskrivningstext. Reglerna visas därefter både i snabbsvaret i forumet och när en ny tråd skapas.

För att säkerställa att användarna ser och läser reglerna finns även en funktion som gör att reglerna måste accepteras första gången ett inlägg skrivs.

I forumets inställningar ser ni hur många som godkänt forumets regler. Ni kan också med en kryssruta ta bort alla godkännanden för att användarna på nytt får godkänna reglerna, detta är användbart till exempel om ni uppdaterat era forumregler.

Prenumerationer

Förutom den allmänna skötseln och trivseln i forumet bygger också dess funktion och aktivitet på att någon läser de meddelanden som skrivs. Det är ju allt annat än säkert att medlemmarna kommer ihåg att regelbundet gå in och titta på vad som hänt i forumet.

Av detta skäl finns forumprenumerationerna. På varje forum och på varje tråd finns en meny i vilken en användare kan välja att prenumerera på e-postnotiser från forumet. Dessa notiser kan antingen skickas ut så fort ett inlägg skrivs, en daglig summering eller en veckosummering.

I anslutning till att ett inlägg skrivs får också användaren en fråga om denne vill aktivera e-postprenumeration för att inte missa att det kommit svar. Den utskickade e-posten kan av styrelsen övervakas i förenings e-postlogg efter behov.

Det är alltjämt så att aktivitet i forumet kan vara svår att bygga upp till en kritisk massa där medlemmarna själva tar initiativ. Kom ihåg att lyfta upp forumet i e-postutskick ni gör till medlemmarna, till exempel genom att tipsa om aktuella trådar och diskussioner.

Att komma igång

Det första ni behöver göra för att komma igång med ett diskussionsforum är att skapa ett eller flera forum. Det är i forumen som användare kan skapa forumtrådar och i dessa foruminlägg. Vid skapandet av ett forum väljer ni ett namn och en valfri beskrivning som ofta förtydligar forumets syfte. Här kan också forumspecifika regler skrivas. Därtill har ni möjlighet att välja en ikon som representerar forumet och visas även i dess trådar.

Synlighet på föreningshemsidan

Det är förstås möjligt att använda forumet helt och hållet inom styrelseportalen men det vanligaste är nog att även låta medlemmarna vara delaktiga i diskussionen. För att åstadkomma detta behöver du aktivera forumet på er föreningshemsida. I forumets inställningar finns två val för detta.

Det första valet styr huruvida medlemmar över huvud taget har access till forumet på föreningshemsidan. Observera att detta även kräver att ni lagt till möjligheten att logga in på föreningshemsidan. Om detta val är ikryssat finns en länk till forumet i medlemmens egna meny längst uppe till höger på varje sida.

Det andra valet styr synligheten på medlemsportalen. Om rutan är ikryssad kommer medlemsportalen även den att visa en sammanställning av de tillgängliga forumen. Det går självklart också bra att länka till forumet i hemsidans meny om ni så önskar.

Hittade du svaret?