Styrelseproffset har stöd för att ha multipla e-postadresser registrerade för kontakter såsom medlemmar, hyrespersoner och leverantörskontakter. Detta stöd finns också för systemets styrelseanvändare.​

Genom att registrera alla relevanta e-postadresser får systemet lättare att känna igen vem som hör av sig och ni undviker att e-post fastnar i spamfiltret. E-postärenden får också automatiskt rätt taggar när personen kontaktar styrelsen.

Medlemmarna kan även, om ni har inloggningar aktiverat på er föreningshemsida, uppdatera sina e-postadresser från föreningshemsidan.

Varje kontakt (det vill säga medlem, hyresperson eller leverantörskontakt) måste ha en primär e-postadress. Det är denna som används vid utskick från systemet.

I listor kommer i huvudsak enbart den primära adressen visas men med en indikation ("+1") efteråt om att fler e-postadresser finns.

I e-postärenden kommer nu mottagarna tydligare markeras om de matchar registrerade kontakter, även leverantörer och hyrespersoner. En okänd kontakt markeras i röd ton.

Ett nytt menyval gör det enkelt att spara ned e-posten till en medlem, hyresperson eller leverantörskontakt.

Hittade du svaret?