Det kan vara lite läskigt att ta bort föremål från Styrelseproffset och det kan kännas som att man måste ha tungan rätt i mun. Det ligger något i det förstås, man ska vara försiktig med föreningens data, men då de flesta föremålstyper i Styrelseproffset stöder "mjuk borttagning" så kan man andas ut.

Mjuk borttagning betyder att föremålet först läggs i en papperskorg. Där ligger det i sju dagar (kan dock ställas om av föreningen) varpå det först därefter raderas permanent.

Att ta bort ett föremål

Ett föremål som stöder mjuk borttagning känns igen i borttagningsdialogen genom frågan om du vill tvinga permanent borttagning direkt. Om du inte kryssar för detta val så kommer föremålet läggas i papperskorgen.

När du väl har lagt föremålet i papperskorgen så kan du nå denna genom menyvalet i menyn till vänster. I papperskorgen visas alla borttagna föremål samt hur lång tid det är kvar innan de tas bort ur papperskorgen. Observera att du inte behöver tömma papperskorgen, detta gör automatiskt.

Föremål i papperskorgen dyker inte upp i listor i Styrelseproffset. Vissa föremål, men inte alla, kan dock visas trots att de ligger i papperskorgen men då visas en notis överst för att indikera att så är fallet.

Återställa föremål

Om föremålet togs bort av misstag eller du ångrat dig så är det lätt fixat. Klicka bara på knappen för att återställa föremålet och bekräfta valet så återställs det precis som innan.

Inställning för permanent borttagning ur papperskorgen

Föreningens styrelse kan själva ställa in hur många dagar föremål ska ligga i papperskorgen innan de tas bort, i utgångsläget är det 7 dagar.

Denna inställning återfinns under inställningarna för Datalagring och anges i hela dagar.

Hittade du svaret?